ОУ Антон Страшимиров - град Варна

Доставка на учебници и учебни помагала

Дата и час на публикуване: 2017-03-30 17:50:08
Статус: възложена

Доставка на учебници и учебни помагала

Индивидуален номер на процедурата: 0002151
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Пенка Балтаджиева
  • Телефон/и за контакт: 0879032794
Документи