ОУ Антон Страшимиров - град Варна

Доставка на готова закуска (без плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти) за подпомагане от 1 до 4 клас за учебните дни през календарната 2017г.

Дата и час на публикуване: 2016-12-09 10:16:42
Статус: затворена

Доставка на готова закуска (без плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти) за подпомагане от 1 до 4 клас за учебните дни през календарната 2017г.

Индивидуален номер на процедурата: 0001727
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 50000.00 лв.
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-15 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи