ОУ Антон Страшимиров - град Варна

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 2
статус: отворена

Доставка на готова закуска (без плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти) за подпомагане от 1 до 4 клас

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-12 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-12-02 18:45:23
статус: възложена

Доставка на учебници и учебни помагала

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Дата и час на публикуване: 2019-07-01 11:43:46
статус: възложена

Доставка на учебници и учебни помагала

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-16 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-04-05 15:54:18
статус: възложена

Доставка на закуска(без плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти) за подпомагане от 1 до 4 клас

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Дата и час на публикуване: 2018-12-07 11:48:01
статус: възложена

Доставка на учебници и учебни комплекти за III и VII клас

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Дата и час на публикуване: 2018-07-27 17:05:03