ОУ Антон Страшимиров - град Варна

Доставка на учебници и учебни помагала

Дата и час на публикуване: 2020-03-23 17:14:19Последна промяна: 2020-03-23 19:42:02
АОП номер: 01994-2020-0001 Статус: отворена

Учебниците и учебните комплекти към всяко издателство са описани по наименование и автор в съответната заявка, която е неразделна част от документацията. Обособена позиция 1 - Доставка на учебници, учебни комплекти и електронни учебници: За I клас - Български език и литература, Математика, Околен свят, Музика, Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество; За II клас - Български език и литература, Математика, Околен свят, Музика, Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество; За III клас - Български език и литература; Математика, Компютърно моделиране; Човекът и обществото, Човекът и природата;Музика; Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество; За IV клас - учебни тетрадки по Български език и литература, Математика, Компютърно моделиране; Човекът и обществото, Човекът и природата; Технологии и предприемачество; За V клас - Учебник по Музика; За VI клас - Учебник по музика. Обособена позиция 2 - Доставка на учебници, учебни комплекти и електронни учебници за V клас - Български език, Литература, История и цивилизации, География и икономика, Човекът и природата, Изобразително изкуство; за VI клас - Български език, Литература, История и цивилизации, География и икономика, Човекът и природата, Изобразително изкуство. Обособена позиция 3 - Доставка на учебници, учебни комплекти и елетронни учебници по Английски език за II - VI клас. Обособена позиция 4 - Доставка на учебници, учебни комплекти и електронни учебници по Технологии и предприемачество за V и VI клас. Обособена позиция 5 - Доставка на учебници, учебни комплекти и електронни учебници по Математика и Информационни технологии за V и VI клас.

Индивидуален номер на процедурата: 0006165
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Пенка Балтаджиева
  • Телефон/и за контакт: 052 74 59 44
Документи