ОУ Антон Страшимиров - град Варна

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 01994-2020-0001статус: отворена

Доставка на учебници и учебни помагала

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2020-03-23 17:14:19