ОУ Антон Страшимиров - град Варна

Приготвяне и доставка по предварителна заявка на закуски /без плодове и зеленчуци/ за учебните дни през календарната 2015 /от 06.01.2015г. до 23.12.2015г. вкл/ за учениците от І до ІV клас на ОУ "Антон Страшимиров" гр. Варна

Дата и час на публикуване: 2014-12-10 13:38:52Последна промяна: 2016-05-31 09:50:39
ID номер: 9037256 Статус: възложена

Приготвяне и доставка по предварителна заявка на закуски /без плодове и зеленчуци/ за учебните дни през календарната 2015 /от 06.01.2015г. до 23.12.2015г. вкл/ за учениците от І до ІV клас на ОУ "Антон Страшимиров" гр. Варна

Индивидуален номер на процедурата: 0000893
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 46295.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15813000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-22 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: г-жа Балтаджиева
 • Телефон/и за контакт: 052 745 944
Документи
 • Съобщение за откриване на процедура, чрез Публична покана

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2014-12-10 13:38:52
 • Публична покана - 9037256/10.12.2014г.

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-12-10 13:38:52
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-10 13:38:52
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-01-05 13:47:49
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-05-31 09:48:32