ОУ Антон Страшимиров - град Варна

Приготвяне и доставка по предварителна заявка на закуски /без плодове и зеленчуци/ за учебните дни през календарната 2016 година /от 04.01.2016г. до 23.12.2016г. вкл./за учениците от първи до четвърти клас на ОУ"Антон Страшимиров"гр. Варна

Дата и час на публикуване: 2015-12-09 11:00:00Последна промяна: 2016-05-31 09:36:07
ID номер: 9048765 Статус: възложена

Приготвяне и доставка по предварителна заявка на закуски /без плодове и зеленчуци/ за учебните дни през календарната 2016 година /от 04.01.2016г. до 23.12.2016г. вкл./за учениците от първи до четвърти клас на ОУ"Антон Страшимиров"гр. Варна

Индивидуален номер на процедурата: 0000892
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 51560.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15813000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-18 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: г-жа Балтаджиева
 • Телефон/и за контакт: 052 745 944
Документи
 • Публична покана - 9048765/09.12.2015г.

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-12-09 11:00:00
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-12-09 11:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-21 15:31:51
 • Сключен договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-12-23 09:32:41
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-05 11:34:00
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-07 11:35:11
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-11 11:35:55