ОУ Антон Страшимиров - град Варна

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване за учениците от ОУ "Антон Страшимиров" Варна от 1 – 6 клас за учебната 2015/2016 година по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2015-03-21 13:52:52Последна промяна: 2016-05-31 10:41:15
АОП номер: 01994-2015-0001 Статус: затворена

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване за учениците от ОУ "Антон Страшимиров" Варна от 1 – 6 клас за учебната 2015/2016 година по обособени позиции

Индивидуален номер на процедурата: 0000894
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: г-жа Балтаджиева
 • Телефон/и за контакт: 052 745 944
Документи
 • Решение за откриване на процедура по договаряне без обявление - 655883/21.03.2015г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-21 13:52:52
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2015-03-21 13:52:52
 • Становище

  Вид на документа: Становища от АОП по запитвания на възложител
  Дата и час на публикуване: 2015-03-31 10:16:16
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-04-10 10:14:53
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-21 13:17:05
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-21 13:17:05
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-21 13:17:05
 • Протокол на комисията №4

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-21 13:17:05
 • Протокол на комисията №4а

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-21 13:17:05
 • Протокол на комисията №4б

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-21 13:17:05
 • Протокол на комисията №5

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-21 13:17:05
 • Протокол на комисията №6

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-21 13:17:05
 • Протокол на комисията №7

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-21 13:17:05
 • Сключен договор №ВН071/11.05.2015г. - Анубис-Булвест

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-05-11 10:23:14
 • Сключен договор №ВН070/11.05.2015г. - Анубис-Булвест

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-05-11 10:23:14
 • Сключен договор №449/11.05.2015г. - Архимед

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-05-11 10:23:14
 • Сключен договор №832/11.05.2015г. - Бит и Техника

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-05-11 10:23:14
 • Сключен договор №3-103-1/11.05.2015г. - Просвета

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-05-11 10:23:14
 • Сключен договор №3-103-2/11.05.2015г. - Просвета

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-05-11 10:23:14
 • Сключен договор №3-103-3/11.05.2015г. - Просвета

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-05-11 10:23:14
 • Сключен договор с изпълнител №1622/11.05.2015г. - С.А.Н. ПРО

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-05-11 10:23:14
 • Разяснение към обява

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-12-14 12:38:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000060726253
  Удостоверено време: 14.12.2016 12:38:11
  Удостоверено време по UTC: 14.12.2016 10:38:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори