ОУ Антон Страшимиров - град Варна
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 01994-2015-0001статус: затворена

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване за учениците от ОУ "Антон Страшимиров" Варна от 1 – 6 клас за учебната 2015/2016 година по обособени

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2015-03-21 13:52:52