ОУ Стоян Михайловски - град Варна

Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител - гореща вода за нуждите на ОУ "Стоян Михайловски" гр. Варна Процедура по договаряне без предварително обявяване на основание на чл.79, ал.1, т.3

Дата и час на публикуване: 2019-11-19 16:31:02Последна промяна: 2019-11-19 17:01:28
АОП номер: 01990-2019-0001 Статус: възложена

Доставка на топлинна енергия за нуждите на ОУ "Стоян Михайловски" гр. Варна.

Индивидуален номер на процедурата: 0005722
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 55000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 945122
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Милен Георгиев
  • Телефон/и за контакт: 052 510 357
Документи