Основно училище Христо Смирненски Град Хасково

Доставка на учебници,учебни комплекти и електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от І,ІІ,ІІІ,ІV,V и VІ клас на ОУ"Христо Смирненски" гр.Хасково и познавателни книжки и учебни помагала за децата в ПГ за учебната 2020/2021 год. по обособени позиции".

Дата и час на публикуване: 2020-03-25 12:08:37Последна промяна: 2020-03-25 12:29:03
АОП номер: 01758-2020-0001 Статус: отворена

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от І,ІІ,ІІІ,ІV,V и VІ клас на ОУ"Христо Смирненски" гр.Хасково и познавателни книжки и учебни помагала за децата в ПГ за учебната 2020/2021 г. по обособени позиции.

Индивидуален номер на процедурата: 0006181
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Хасково
Прогнозна стойност: 69119.59 лв. с ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мария Тенева
  • Телефон/и за контакт: 038624722
Документи