ОУ Св. Св. Кирил и Методий - град Карлово

"ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ОГРАДА И ПАРАПЕТИ ,ВКЛЮЧИТЕЛНО НАСТИЛКИ ВОДЕЩИ КЪМ ВХОДА НА ОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" , УПИ I-училище/ПИ с идент.3649.502.1006/, кв.78 по УП и КККР на гр.Карлово,общ.Карлово,обл.Пловдив

Дата и час на публикуване: 2020-12-01 14:46:46Последна промяна: 2020-12-01 14:46:06
ID номер: 96450 Статус: възложена

ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ОГРАДА И ПАРАПЕТИ ,ВКЛЮЧИТЕЛНО НАСТИЛКИ ВОДЕЩИ КЪМ ВХОДА НА ОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ " ,УПИ I-училище /ПИ с идент.3649.502.1006/, кв.78 по УП и КККР на гр.Карлово,общ.Карлово,обл.Пловдив

Индивидуален номер на процедурата: 0006612
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Карлово
Прогнозна стойност: 253822.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-12-13 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Йонка Радулова
  • Телефон/и за контакт: +359 33595756
Документи