ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ - град КАРЛОВО

Доставка на учебници,учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за безвъзмездно ползване от учениците от 1 до 7 клас за учебната 2020/2021 г.

Дата и час на публикуване: 2020-03-26 12:57:21Последна промяна: 2020-03-26 12:57:00
АОП номер: 968447/26.03.2020 Статус: отворена

чл.79,ал.1 от ЗОП

Индивидуален номер на процедурата: 0006184
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Карлово
Прогнозна стойност: 43315.32 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 61
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Недялка Василева
  • Телефон/и за контакт: 0335/948-09