Основно Училище Иван Вазов - Смолян

„Доставка на учебници и учебни комплекти за учебната 2017-2018 г. за нуждите на Основно училище „Иван Вазов“ гр. Смолян“

Дата и час на публикуване: 2017-05-20 00:06:19
ID номер: 9064488 Статус: приключена

Пълното описание на предмета на поръчката - издателствата притежаващи авторските права, избраните видовете учебници и учебни помагала и необходимите бройки, които ще бъдат поръчани се съдържа в Техническа Спецификация – Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация.

Обособена позиция 1: Учебници и учебни помагала от издателство „Просвета – София“ АД;

Обособена позиция 2: Учебници и учебни помагала от издателство „Просвета Плюс“ ЕООД;

Обособена позиция 3: Учебници и учебни помагала от издателство „Просвета АзБуки“ ЕООД;

Обособена позиция 4: Учебници и учебни помагала от издателство „Булвест 2000“ ООД;

Обособена позиция 5: Учебници и учебни помагала от издателство „Пиърсън Едюкейшън Лимитид“, представлявано от „С.А.Н. – ПРО“ ООД;

Обособена позиция 6: Учебници и учебни помагала от издателска къща „Анубис“ ООД;

Обособена позиция 7: Учебници и учебни помагала от издателство „Даниела Убенова – Даниела Биланска“ ЕТ;

Обособена позиция 8: Учебници и учебни помагала от издателство „Юнивърс“ ЕООД, изключителен представител на „Експрес Пъблишинг“ за България;

Правно основание за провеждане на поръчката: чл.191, ал.1, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП.

Индивидуален номер на процедурата: 0002357
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Прогнозна стойност: 37299.00 лв. с ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 22112000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-05-26 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Росица Атанасова Лакудова
 • Телефон/и за контакт: 0301/8 33 05
Документи
 • Покана Анубис

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-05-20 00:03:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070386676
  Удостоверено време: 20.05.2017 00:03:37
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 21:03:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана Булвест

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-05-20 00:03:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070386677
  Удостоверено време: 20.05.2017 00:03:40
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 21:03:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана Даниела Уб. ЕТ

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-05-20 00:03:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070386678
  Удостоверено време: 20.05.2017 00:03:43
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 21:03:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана Просвета АзБуки

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-05-20 00:03:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070386679
  Удостоверено време: 20.05.2017 00:03:46
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 21:03:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана Просвета плюс

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-05-20 00:03:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070386683
  Удостоверено време: 20.05.2017 00:03:49
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 21:03:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана Просвета София

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-05-20 00:03:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070386685
  Удостоверено време: 20.05.2017 00:03:51
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 21:03:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана САН ПРО

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-05-20 00:03:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070386686
  Удостоверено време: 20.05.2017 00:03:54
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 21:03:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана Юнивърс

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-05-20 00:03:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070386687
  Удостоверено време: 20.05.2017 00:03:57
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 21:03:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЗАПОВЕД

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-05-20 00:03:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070386688
  Удостоверено време: 20.05.2017 00:03:59
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 21:03:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-05-20 00:04:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070386689
  Удостоверено време: 20.05.2017 00:04:06
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 21:04:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техн. спецификация

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-05-20 00:04:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070386690
  Удостоверено време: 20.05.2017 00:04:09
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 21:04:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация АОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-05-20 00:10:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070386768
  Удостоверено време: 20.05.2017 00:10:45
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 21:10:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията за оценка и класиране на постъпилите оферти

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-05-30 15:46:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070692361
  Удостоверено време: 30.05.2017 15:46:56
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2017 12:46:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор 3 Просвета - София АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-22 15:16:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071609808
  Удостоверено време: 22.06.2017 15:16:48
  Удостоверено време по UTC: 22.06.2017 12:16:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор 4 Просвета Плюс ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-22 15:16:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071609812
  Удостоверено време: 22.06.2017 15:16:51
  Удостоверено време по UTC: 22.06.2017 12:16:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор 5 Просвета Азбуки ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-22 15:16:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071609813
  Удостоверено време: 22.06.2017 15:16:55
  Удостоверено време по UTC: 22.06.2017 12:16:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор 6 Анубис Булвест

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-22 15:16:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071609816
  Удостоверено време: 22.06.2017 15:16:58
  Удостоверено време по UTC: 22.06.2017 12:16:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор 7 С.А.Н. - ПРО ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-22 15:17:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071609818
  Удостоверено време: 22.06.2017 15:17:02
  Удостоверено време по UTC: 22.06.2017 12:17:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор 8 Анубис Булвест

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-22 15:17:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071609822
  Удостоверено време: 22.06.2017 15:17:05
  Удостоверено време по UTC: 22.06.2017 12:17:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор 9 Даниела Убенова ЕТ

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-22 15:17:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071609823
  Удостоверено време: 22.06.2017 15:17:08
  Удостоверено време по UTC: 22.06.2017 12:17:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор 10 Юнивърс ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-22 15:17:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071609830
  Удостоверено време: 22.06.2017 15:17:12
  Удостоверено време по UTC: 22.06.2017 12:17:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Анекс към Д-3 Просвета-София АД

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 16:22:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076772042
  Удостоверено време: 08.01.2018 16:22:45
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 14:22:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Анекс към Д-4 Просвета-Плюс

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 16:22:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076772046
  Удостоверено време: 08.01.2018 16:22:49
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 14:22:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Анекс към Д-5 Просвета - Азбуки

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 16:22:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076772053
  Удостоверено време: 08.01.2018 16:22:53
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 14:22:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Анекс към Д-6 Анубис-Булвест

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 16:22:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076772057
  Удостоверено време: 08.01.2018 16:22:57
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 14:22:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Анекс към Д-7 С.А.Н. - Про ООД

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 16:23:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076772058
  Удостоверено време: 08.01.2018 16:23:00
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 14:23:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Анекс към Д-9 Даниела Убенова

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 16:23:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076772061
  Удостоверено време: 08.01.2018 16:23:04
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 14:23:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Анекс към Д-10 Юнивърс ЕООД

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 16:23:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076772064
  Удостоверено време: 08.01.2018 16:23:08
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 14:23:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана до Бит и Техника ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 16:23:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076772065
  Удостоверено време: 08.01.2018 16:23:11
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 14:23:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана до СД Педагог 6

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 16:23:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076772067
  Удостоверено време: 08.01.2018 16:23:15
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 14:23:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор Бит и Техника ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 16:23:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076772074
  Удостоверено време: 08.01.2018 16:23:19
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 14:23:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор СД Педагог 6

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 16:23:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076772076
  Удостоверено време: 08.01.2018 16:23:23
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 14:23:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 16:23:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076772078
  Удостоверено време: 08.01.2018 16:23:27
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 14:23:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори