ОУ Иван Вазов - Смолян

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9064488статус: приключена

„Доставка на учебници и учебни комплекти за учебната 2017-2018 г. за нуждите на Основно училище „Иван Вазов“ гр. Смолян“

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Краен срок за подаване на оферта: 2017-05-26 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-05-20 00:06:19