ОУ Иван Вазов - Смолян

Доставка на учебници и учебни комплекти за учебната 2020-2021 година за нуждите на Основно училище "Иван Вазов" гр. Смолян по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2020-03-24 14:15:44
АОП номер: 967754 Статус: възложена

Доставка на учебници и учебни помагала необходими за провеждане на образователния процес на учениците от първи до седми клас в Основно училище "Иван Вазов" гр. Смолян.

Индивидуален номер на процедурата: 0006176
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Прогнозна стойност: 36265.15 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): BG424
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Васил Тодоров Томов
  • Телефон/и за контакт: 0879993377
Документи