ОУ Иван Вазов - Смолян

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 967754статус: възложена

Доставка на учебници и учебни комплекти за учебната 2020-2021 година за нуждите на Основно училище "Иван Вазов" гр. Смолян по обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2020-03-24 14:15:44