ОУ Иван Вазов - Смолян

Въвеждане на актуални информационни и комуникационни технологии в ОУ Иван Вазов - град Смолян

Дата и час на публикуване: 2014-11-03 15:55:23Последна промяна: 2016-09-09 15:22:54
Статус: възложена

Въвеждане на актуални информационни и комуникационни технологии в ОУ Иван Вазов - град Смолян

Индивидуален номер на процедурата: 0001054
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Прогнозна стойност: 27368.20 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30000000, 30200000, 32322000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-12 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-11-03 15:55:23
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-03 15:55:23
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-13 15:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-11-13 17:00:00
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2014-11-18 17:00:00