ОУ Иван Вазов - Смолян

Публични покани

страница 1 от 1
статус: възложена

Въвеждане на актуални информационни и комуникационни технологии в ОУ Иван Вазов - град Смолян

Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-12 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2014-11-03 15:55:23