Първо ОУ Иван Вазов - Свиленград

„Приготвяне и доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована – тип „Закуска”, за учениците от I до IV клас на І-во ОУ” Иван Вазов”,Свиленград през учебната 2018-2019 г.”

Дата и час на публикуване: 2018-08-27 13:22:33Последна промяна: 2018-08-27 13:21:49
Статус: затворена

"Приготвяне и доставка на храна в готов за консумация вид,индивидуално опакован - тип"Закуска", за учениците от I до  IV клас на -Iво ОУ Иван Вазов"

Индивидуален номер на процедурата: 0004074
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Свиленград
Прогнозна стойност: 21924.60 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55524000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-03 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Цонка Стефанова
 • Телефон/и за контакт: 0379/71923
Документи
 • Обява за обществена поръчка по чл.20,ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-08-27 14:03:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090181846
  Удостоверено време: 27.08.2018 14:03:13
  Удостоверено време по UTC: 27.08.2018 11:03:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана обява

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-08-27 14:04:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090181930
  Удостоверено време: 27.08.2018 14:04:44
  Удостоверено време по UTC: 27.08.2018 11:04:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо задание

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-08-27 14:06:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090181997
  Удостоверено време: 27.08.2018 14:06:11
  Удостоверено време по UTC: 27.08.2018 11:06:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-08-27 14:07:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090182071
  Удостоверено време: 27.08.2018 14:07:26
  Удостоверено време по UTC: 27.08.2018 11:07:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-08-27 14:08:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090182133
  Удостоверено време: 27.08.2018 14:08:40
  Удостоверено време по UTC: 27.08.2018 11:08:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване срока за получаване на оферти №9080421

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-09-04 12:37:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090429469
  Удостоверено време: 04.09.2018 12:37:24
  Удостоверено време по UTC: 04.09.2018 09:37:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за избор на изпълнител към процедура с № 9080421

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-09-13 13:37:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090709413
  Удостоверено време: 13.09.2018 13:37:49
  Удостоверено време по UTC: 13.09.2018 10:37:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за закуски

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-09-20 10:17:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090913128
  Удостоверено време: 20.09.2018 10:17:45
  Удостоверено време по UTC: 20.09.2018 07:17:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори