Първо ОУ Иван Вазов - Свиленград

Приготвяне и доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована – тип „Закуска”, за учениците от I до IV клас на І-во ОУ” Иван Вазов”, през учебната 2017-2018 г.”

Дата и час на публикуване: 2017-08-28 16:08:25Последна промяна: 2017-10-11 14:48:30
Статус: възложена

Приготвяне и доставка на храна в готов за консумация вид,индивидуална опаковка - тип "закуска ",за учениците от I  до IV клас  на ОУ "Иван Вазов", през учебната 2017/2018 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0002767
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Свиленград
Прогнозна стойност: 21359.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 5552400
Краен срок за подаване на оферта: 2017-09-11 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Цонка Стефанова
 • Телефон/и за контакт: 0379/71923
Документи
 • Информация за публикувана обява

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-08-28 16:51:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073620262
  Удостоверено време: 28.08.2017 16:51:43
  Удостоверено време по UTC: 28.08.2017 13:51:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-08-28 16:52:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073620291
  Удостоверено време: 28.08.2017 16:52:31
  Удостоверено време по UTC: 28.08.2017 13:52:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указание

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-28 16:53:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073620323
  Удостоверено време: 28.08.2017 16:53:32
  Удостоверено време по UTC: 28.08.2017 13:53:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-08-28 16:54:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073620355
  Удостоверено време: 28.08.2017 16:54:43
  Удостоверено време по UTC: 28.08.2017 13:54:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • техническо задание

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-08-28 16:55:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073620378
  Удостоверено време: 28.08.2017 16:55:38
  Удостоверено време по UTC: 28.08.2017 13:55:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-08-28 16:56:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073620408
  Удостоверено време: 28.08.2017 16:56:44
  Удостоверено време по UTC: 28.08.2017 13:56:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-09-05 09:59:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073810872
  Удостоверено време: 05.09.2017 09:59:11
  Удостоверено време по UTC: 05.09.2017 06:59:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за избор на изпълнител за доставка на храна тип"закуска"

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-13 09:51:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074006366
  Удостоверено време: 13.09.2017 09:51:11
  Удостоверено време по UTC: 13.09.2017 06:51:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Сключен договор за доставка на готова храна "закуска"

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-10-11 10:51:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074678688
  Удостоверено време: 11.10.2017 10:51:37
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2017 07:51:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори