Първо ОУ Иван Вазов - Свиленград

Приготвяне и доставка на готова храна /обяд/,за учениците от I до VIII клас на целодневна организация на учебния процес на I- во ОУ "Иван Вазов",гр.Свиленград, през учебната 2016/2017 г.

Дата и час на публикуване: 2016-08-24 10:16:50Последна промяна: 2016-09-16 09:35:43
Статус: възложена

Предмета на поръчката включва :"Приготвяне и доставка на готова храна /обяд/, за учениците от I до VIII клас на целодневна организация на учебния процесна I-во ОУ "Иван Вазов",гр.Свиленград през учебната 2016/2017 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0001167
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Свиленград
Прогнозна стойност: 46200.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55524000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-09-07 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Цонка Стефанова
 • Телефон/и за контакт: 0379/71923
Документи
 • обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-08-24 11:42:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050734972
  Удостоверено време: 24.08.2016 11:42:16
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2016 08:42:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за публикувана в профила на купувача обява

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-08-24 11:44:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050735057
  Удостоверено време: 24.08.2016 11:44:21
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2016 08:44:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • указание

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-08-24 11:45:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050735111
  Удостоверено време: 24.08.2016 11:45:41
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2016 08:45:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • техническо задание

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-08-24 11:46:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050735153
  Удостоверено време: 24.08.2016 11:46:39
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2016 08:46:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложения

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-24 11:48:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050735231
  Удостоверено време: 24.08.2016 11:48:30
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2016 08:48:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-24 11:48:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050735245
  Удостоверено време: 24.08.2016 11:48:44
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2016 08:48:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-24 11:49:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050735277
  Удостоверено време: 24.08.2016 11:49:24
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2016 08:49:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-24 11:50:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050735306
  Удостоверено време: 24.08.2016 11:50:03
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2016 08:50:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-24 11:52:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050735412
  Удостоверено време: 24.08.2016 11:52:31
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2016 08:52:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-24 11:53:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050735441
  Удостоверено време: 24.08.2016 11:53:15
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2016 08:53:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-24 11:53:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050735488
  Удостоверено време: 24.08.2016 11:53:58
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2016 08:53:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-24 11:55:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050735591
  Удостоверено време: 24.08.2016 11:55:18
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2016 08:55:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-24 11:55:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050735621
  Удостоверено време: 24.08.2016 11:55:35
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2016 08:55:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-24 11:56:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050735696
  Удостоверено време: 24.08.2016 11:56:24
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2016 08:56:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-24 11:56:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050735701
  Удостоверено време: 24.08.2016 11:56:28
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2016 08:56:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-24 11:59:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050735939
  Удостоверено време: 24.08.2016 11:59:55
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2016 08:59:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-24 12:00:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050735977
  Удостоверено време: 24.08.2016 12:00:54
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2016 09:00:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-24 12:01:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050736001
  Удостоверено време: 24.08.2016 12:01:22
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2016 09:01:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-24 12:02:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050736047
  Удостоверено време: 24.08.2016 12:02:19
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2016 09:02:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2016-09-01 11:03:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051084108
  Удостоверено време: 01.09.2016 11:03:05
  Удостоверено време по UTC: 01.09.2016 08:03:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за избор на изпълнител

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-12 10:08:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051847884
  Удостоверено време: 12.09.2016 10:08:35
  Удостоверено време по UTC: 12.09.2016 07:08:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-09-17 15:40:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000052275294
  Удостоверено време: 17.09.2016 15:40:25
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2016 12:40:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори