Първо ОУ Иван Вазов - Свиленград

Приготвяне и доставка на храна в готов за консумация вид ,индивидуална опаковка - тип"закуска " за учениците от I до IV клас на I-во ОУ "Иван Вазов" ,гр.Свиленград за учебната 2016/2017 г.

Дата и час на публикуване: 2016-08-24 10:15:53Последна промяна: 2016-09-12 16:27:06
Статус: възложена

Предмета на поръчката включва :Приготвяне и доставка на храна в готов аз консумация вид"индивидуална опаковка - тип "закуска "за учениците от I до IV клас на I-во ОУ"Иван Вазов",гр.Свиленград за учебната 2016/2017г.

Индивидуален номер на процедурата: 0001166
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Свиленград
Прогнозна стойност: 21621.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55524000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-09-07 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Цонка Стефанова
 • Телефон/и за контакт: 0379/71923
Документи
 • Обява за обществена поръчка

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-08-24 10:56:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050732745
  Удостоверено време: 24.08.2016 10:56:08
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2016 07:56:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за публикуване в профила на купувача обява

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-08-24 10:59:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050733087
  Удостоверено време: 24.08.2016 10:59:54
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2016 07:59:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • УКАЗАНИЕ

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-24 11:06:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050733376
  Удостоверено време: 24.08.2016 11:06:38
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2016 08:06:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-24 11:07:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050733412
  Удостоверено време: 24.08.2016 11:07:15
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2016 08:07:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложения

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-24 11:14:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050733679
  Удостоверено време: 24.08.2016 11:14:08
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2016 08:14:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-24 11:15:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050733734
  Удостоверено време: 24.08.2016 11:15:34
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2016 08:15:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-24 11:18:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050733864
  Удостоверено време: 24.08.2016 11:18:48
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2016 08:18:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-24 11:20:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050733907
  Удостоверено време: 24.08.2016 11:20:04
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2016 08:20:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-24 11:20:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050733957
  Удостоверено време: 24.08.2016 11:20:57
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2016 08:20:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-24 11:21:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050733989
  Удостоверено време: 24.08.2016 11:21:51
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2016 08:21:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-24 11:22:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050734039
  Удостоверено време: 24.08.2016 11:22:43
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2016 08:22:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-24 11:23:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050734099
  Удостоверено време: 24.08.2016 11:23:34
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2016 08:23:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-24 11:24:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050734154
  Удостоверено време: 24.08.2016 11:24:25
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2016 08:24:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-24 11:25:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050734208
  Удостоверено време: 24.08.2016 11:25:11
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2016 08:25:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-24 11:26:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050734291
  Удостоверено време: 24.08.2016 11:26:10
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2016 08:26:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-24 11:27:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050734385
  Удостоверено време: 24.08.2016 11:27:24
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2016 08:27:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • приложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-24 11:28:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050734424
  Удостоверено време: 24.08.2016 11:28:11
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2016 08:28:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2016-09-01 11:01:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051083951
  Удостоверено време: 01.09.2016 11:01:02
  Удостоверено време по UTC: 01.09.2016 08:01:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-12 10:05:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051847690
  Удостоверено време: 12.09.2016 10:05:52
  Удостоверено време по UTC: 12.09.2016 07:05:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-09-17 15:38:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000052275204
  Удостоверено време: 17.09.2016 15:38:58
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2016 12:38:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори