ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ - Свиленград

„Приготвяне и доставка на готова храна (обяд) за учениците от І до VІІ клас на целодневна организация на учебния процес на „І-во ОУ Ив.Вазов” гр.Свиленград за учебната 2019/2020 г.”

Дата и час на публикуване: 2019-07-04 13:53:05Последна промяна: 2019-07-04 15:07:21
АОП номер: 02332-2019-0002 Статус: възложена

"Приготвяне и доставка на готова храна/обяд/ за учениците от Iдо VII клас на целодневна организация на учебния процес на I ОУ "Иван Вазов"гр.Свиленград за учебната 2019/2020 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0005104
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Свиленград
Прогнозна стойност: 69080.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55524000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-25 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Цонка Стефанова
  • Телефон/и за контакт: 0379 71923
Документи