Основно Училище Капитан Петър Пармаков - село Градец

“ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНА ТЕХНИКА (РОБОТИКА) ЗА НУЖДИТЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КАП. ПЕТЪР ПАРМАКОВ“ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НП „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“

Дата и час на публикуване: 2021-05-11 10:33:22Последна промяна: 2021-05-11 10:40:52
ID номер: 03547-2021-0001 Статус: отворена

“ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНА ТЕХНИКА (РОБОТИКА) ЗА НУЖДИТЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КАП. ПЕТЪР ПАРМАКОВ“ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НП „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“

Индивидуален номер на процедурата: 0006799
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Градец
Прогнозна стойност: 41166.67 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30200000
Краен срок за подаване на оферта: 2021-05-10 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: г-жа Силвия Ненова
  • Телефон/и за контакт: 045822230