Основно Училище Капитан Петър Пармаков - село Градец

Избор на изпълнител за приготвяне, доставка и раздаване на готова храна за закуска и обяд за учениците от I-ви до IV-ти клас на ОУ „Капитан Петър Пармаков“ за учебната 2023/2024г

Дата и час на публикуване: 2023-09-19 11:59:07
АОП номер: 03547-2023-0001 Статус: възложена

Предметът на обществената поръчка включва избор на изпълнител за приготвяне, доставка и раздаване на готова храна за закуска и обяд за учениците от I-ви до IV-ти клас на ОУ „Капитан Петър Пармаков“ за учебната 2023/2024г. по две обособени позиции:
Обособена позиция 1: "Приготвяне,  доставка и раздаване на подкрепителна закуска за учениците от I до IV клас "
Обособена позиция 2: "Приготвяне и доставка - кетъринг на готова храна - топъл обяд за учениците от I до IV клас".

Индивидуален номер на процедурата: 0007235
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Градец
Прогнозна стойност: 142624.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2023-08-03 23:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Ненова
  • Телефон/и за контакт: 0878792030