ОУ Панайот Волов - Варна

„ Доставка на подкрепителна закуска на децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас на ОУ „Панайот Волов” гр. Варна през финансовата 2022 г.

Дата и час на публикуване: 2021-12-10 14:38:02
Допълнителна информация по процедурата

Доставка на подкрепителна закуска съгасно ПОКАНА

Документи