ОУ Панайот Волов - Варна

Определяне на изпълнител за осигуряване на физическа охрана на ОУ „П. Волов“, осигуряване на пропускателен режим и охрана на обекти от училището със сигнално охранителна техника за календарните 2022, 2023 г.

Дата и час на публикуване: 2021-12-08 09:27:17
Допълнителна информация по процедурата

Определяне на изпълнител за осигуряване на физическа охрана, пропускателен режим и охрана на обекти със СОТ за календарните 2022 и 2023 г

Документи