ОУ Панайот Волов - Варна

Периодични доставки на газьол за отопление със съдържание до 0,1 % сяра, за нуждите на ОУ "П. Волов" - Варна през отоплителен сезон на учебната 2021 -2022 г.

Дата и час на публикуване: 2021-08-31 10:13:34
Допълнителна информация по процедурата

Периодични  доставки на газьол за отопление със съдържание до 0,1 % сяра за нуждите на ОУ "П. Волов" - Варна през отоплителен сезон на учебната 2021 - 2022 г. 

Документи