ОУ Панайот Волов - Варна

Доставка на подкрепителна закуска за децата от предучилищната група и учениците от I до IV клас на ОУ "П. Волов" за финансовата 2021 година

Дата и час на публикуване: 2020-12-10 16:27:22
Допълнителна информация по процедурата

Доставка на подкрепителна закуска за децата от предучилищната група и учениците от  I до IV  клас на ОУ "П. Волов" за финансовата 2021 г. 

Документи