ОУ Панайот Волов - Варна

Доставка на учебници по учебен предмет „Компютърно моделиране и информационни технологии за 7 клас и достъп до електронно четими учебници за учебната 2023 – 2024 г

Дата и час на публикуване: 2023-06-07 17:21:18
ID номер: 02004-2023-0002 Статус: затворена

Доставка на учебници за 7 клас по Компютърно моделиране и информационни технологии за учебната 2023/2024 година от Клет България ООД

Индивидуален номер на процедурата: 0007207
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 1167.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 22112000
Краен срок за подаване на оферта: 2023-06-16 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Евгени Николов
  • Телефон/и за контакт: 0887289150
Документи