ОУ Панайот Волов - Варна

„“Периодични доставки на газьол за отопление със съдържание до 0,1 % сяра, за нуждите на ОУ “П. Волов” през отоплителен сезон на учебната 2020 -2021 г.“

Дата и час на публикуване: 2020-08-26 14:20:19
Документи