ОУ Свети Патриарх Евтимий - град Варна

Доставка на закуски за нуждите на учениците от I до IV клас на ОУ „Свети Патриарх Евтимий“ – гр.Варна за календарната 2020 година

Дата и час на публикуване: 2019-12-09 16:27:52Последна промяна: 2019-12-09 16:27:36
ID номер: 9095183 Статус: затворена

Необходимо е да се избере доставчик за осигуряване на закуска за учениците от I-ви до IV - ти клас на ОУ „Свети Патриарх Евтимий“ – гр.Варна.

Доставката се извършва всеки учебен ден, до 8: 30 часа. по предложено от доставчика седмично меню, при спазване и прилагане на действащите нормативни изисквания за храните и безопасното и здравословно хранене на децата и учениците.

Индивидуален номер на процедурата: 0005804
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 57631.67 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-19 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Габриела Колева
  • Телефон/и за контакт: 0876 805881
Документи