ОУ Свети Патриарх Евтимий - град Варна

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9095183статус: затворена

Доставка на закуски за нуждите на учениците от I до IV клас на ОУ „Свети Патриарх Евтимий“ – гр.Варна за календарната 2020 година

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-19 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-12-09 16:27:52