ОУ Свети Патриарх Евтимий - град Варна

"ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ И ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ I, II, III, IV, V, VI и VII КЛАС НА ОУ „СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ - ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ “

Дата и час на публикуване: 2020-03-19 20:07:47
АОП номер: 966688 Статус: приключена

Настоящата поръчка е с предмет: "ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ И ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ I, II, III, IV, V, VI и VII КЛАС НА ОУ „СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ - ВАРНА  ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ “
Обособена позиция № 1: Доставка на учебници, учебни комплекти и ЕЧУ от издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД, с прогнозна стойност 29255.43лв без ДДС;
Обособена позиция № 2: Доставка на учебници, учебни комплекти и ЕЧУ от издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, с прогнозна стойност 15179.38лв без ДДС;
Обособена позиция № 3: Доставка на учебници, учебни комплекти и ЕЧУ от издателство „ПИЪРСАН ЕДЮКЕЙШЪН ЛИМИТИД“, с прогнозна стойност 4876.75лв без ДДС;
Обособена позиция № 4: Доставка на учебници, учебни комплекти и ЕЧУ от издателство „БИТ И ТЕХНИКА“ ООД, с прогнозна стойност 1892.82лв без ДДС;
Обособена позиция № 5: Доставка на учебници, учебни комплекти и ЕЧУ от издателство „ИЗКУСТВА“ ЕООД, с прогнозна стойност 68.48лв без ДДС;
Обособена позиция № 6: Доставка на учебници, учебни комплекти и ЕЧУ от издателство „РИВА“ АД, с прогнозна стойност 2543.67лв без ДДС;
Обособена позиция № 7: Доставка на учебници, учебни комплекти и ЕЧУ от издателство „ДОМИНО“ ЕООД, с прогнозна стойност 687.50лв без ДДС.

Индивидуален номер на процедурата: 0006143
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 54504.03 лв. без ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Габриела Колева
 • Телефон/и за контакт: 0876 805881
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-19 20:08:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120425709
  Удостоверено време: 19.03.2020 20:08:07
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2020 18:08:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-04-22 18:31:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122402738
  Удостоверено време: 22.04.2020 18:31:46
  Удостоверено време по UTC: 22.04.2020 15:31:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-04-25 12:20:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122751908
  Удостоверено време: 25.04.2020 12:20:09
  Удостоверено време по UTC: 25.04.2020 09:20:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-04-25 12:20:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122751913
  Удостоверено време: 25.04.2020 12:20:33
  Удостоверено време по UTC: 25.04.2020 09:20:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор "С.А.Н. ПРО" ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-04-25 12:21:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122751924
  Удостоверено време: 25.04.2020 12:21:29
  Удостоверено време по UTC: 25.04.2020 09:21:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор "БИТ И ТЕХНИКА" ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-04-25 12:22:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122751946
  Удостоверено време: 25.04.2020 12:22:51
  Удостоверено време по UTC: 25.04.2020 09:22:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор "ИЗКУСТВА" ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-04-25 12:23:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122751947
  Удостоверено време: 25.04.2020 12:23:08
  Удостоверено време по UTC: 25.04.2020 09:23:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор "РИВА" АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-04-25 12:23:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122751952
  Удостоверено време: 25.04.2020 12:23:30
  Удостоверено време по UTC: 25.04.2020 09:23:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор "ДОМИНО" ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-04-25 12:23:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122751958
  Удостоверено време: 25.04.2020 12:23:51
  Удостоверено време по UTC: 25.04.2020 09:23:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключен договор ДОМИНО ЕООД

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-06-11 18:04:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125950692
  Удостоверено време: 11.06.2020 18:04:26
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2020 15:04:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключен договор САН ПРО ООД

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-07-15 16:16:43
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000128381311
  Удостоверено време: 15.07.2020 16:16:43
  Удостоверено време по UTC: 15.07.2020 13:16:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключен договор КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-07-15 16:16:48
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000128381318
  Удостоверено време: 15.07.2020 16:16:48
  Удостоверено време по UTC: 15.07.2020 13:16:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключен договор Изкуства ЕООД

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-08-18 14:05:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000130889411
  Удостоверено време: 18.08.2020 14:05:03
  Удостоверено време по UTC: 18.08.2020 11:05:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключен договор Бит и техника ООД

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-08-18 14:05:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000130889413
  Удостоверено време: 18.08.2020 14:05:07
  Удостоверено време по UTC: 18.08.2020 11:05:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключен договор РИВА АД

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-09-04 16:37:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000131955457
  Удостоверено време: 04.09.2020 16:37:12
  Удостоверено време по UTC: 04.09.2020 13:37:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключен договор ПРОСВЕТА - СОФИЯ АД

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-09-04 16:37:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000131955460
  Удостоверено време: 04.09.2020 16:37:15
  Удостоверено време по UTC: 04.09.2020 13:37:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори