ОУ Свети Патриарх Евтимий - град Варна

"ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ И ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ I, II, III, IV, V, VI и VII КЛАС НА ОУ „СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ - ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ “

Дата и час на публикуване: 2020-03-19 20:07:47
АОП номер: 966688 Статус: приключена

Настоящата поръчка е с предмет: "ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ И ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ I, II, III, IV, V, VI и VII КЛАС НА ОУ „СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ - ВАРНА  ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ “
Обособена позиция № 1: Доставка на учебници, учебни комплекти и ЕЧУ от издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД, с прогнозна стойност 29255.43лв без ДДС;
Обособена позиция № 2: Доставка на учебници, учебни комплекти и ЕЧУ от издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, с прогнозна стойност 15179.38лв без ДДС;
Обособена позиция № 3: Доставка на учебници, учебни комплекти и ЕЧУ от издателство „ПИЪРСАН ЕДЮКЕЙШЪН ЛИМИТИД“, с прогнозна стойност 4876.75лв без ДДС;
Обособена позиция № 4: Доставка на учебници, учебни комплекти и ЕЧУ от издателство „БИТ И ТЕХНИКА“ ООД, с прогнозна стойност 1892.82лв без ДДС;
Обособена позиция № 5: Доставка на учебници, учебни комплекти и ЕЧУ от издателство „ИЗКУСТВА“ ЕООД, с прогнозна стойност 68.48лв без ДДС;
Обособена позиция № 6: Доставка на учебници, учебни комплекти и ЕЧУ от издателство „РИВА“ АД, с прогнозна стойност 2543.67лв без ДДС;
Обособена позиция № 7: Доставка на учебници, учебни комплекти и ЕЧУ от издателство „ДОМИНО“ ЕООД, с прогнозна стойност 687.50лв без ДДС.

Индивидуален номер на процедурата: 0006143
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 54504.03 лв. без ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Габриела Колева
  • Телефон/и за контакт: 0876 805881
Документи