ОУ Свети Патриарх Евтимий - град Варна

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 966688статус: приключена

"ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ И ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ I, II, III, IV, V, VI и VII КЛАС НА ОУ „СВ. ПАТРИАРХ

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2020-03-19 20:07:47