ОУ Отец Паисий град Варна

ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВА, РЕМОНТ НА ТАВАНА, СТЕНИТЕ, ПОДА И ТОАЛЕТНИТЕ НА ГОЛЯМ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН И ТОПЛАТА ВРЪЗКА КЪМ НЕГО В ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ГР. ВАРНА.

Дата и час на публикуване: 2017-10-09 15:00:00Последна промяна: 2018-07-16 17:05:33
Статус: възложена

ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВА, РЕМОНТ НА ТАВАНА, СТЕНИТЕ, ПОДА И ТОАЛЕТНИТЕ НА ГОЛЯМ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН И ТОПЛАТА ВРЪЗКА КЪМ НЕГО В ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ГР. ВАРНА.

Индивидуален номер на процедурата: 0003034
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Покана - Вики Варна 2017

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-10-09 15:00:00
 • Покана - ДИДИ СПЕЦПАЛ

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-10-09 15:00:00
 • Покана - Барс 2000

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-10-09 15:00:00
 • Заповед за назначаване на комисия

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-10-16 15:43:16
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-18 17:00:00
 • Заповед за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-10-18 17:00:00
 • Заповед - лица СМР

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-10-19 15:59:33
 • Докладна записка

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-10-19 15:59:33
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-10-19 15:59:33
 • Декларация

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-10-19 15:59:33
 • Анекс към договор

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 17:17:17