Основно училище Найден Геров - Бургас

Доставка, чрез периодични заявки на до 100 /сто/ тона пелети от широколистна дървесина енергиен клас А1 за нуждите на ОУ „Найден Геров”-гр.Бургас за периода от 01.12.2014 г. до 01.12-2015 г.

Дата и час на публикуване: 2014-11-12 13:47:38Последна промяна: 2015-10-01 14:25:37
ID номер: 9035978 Статус: затворена

Доставка, чрез периодични заявки на до 100 /сто/ тона пелети от широколистна дървесина енергиен клас А1 за нуждите на ОУ „Найден Геров”-гр.Бургас за периода от 01.12.2014 г. до 01.12-2015 г.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000336
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 54000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09111400
Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-01 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Документи
 • Решение за откриване на процедура чрез Публична покана

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-12 13:47:38
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-11-12 13:47:38
 • Указания и разяснения за участие

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-12 13:47:38
 • Документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-12 13:47:38
 • Протокол за класиране на участниците

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-26 14:27:13
 • Решение на комисията за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за завършване на процедура
  Дата и час на публикуване: 2014-11-26 14:27:13