Основно училище Найден Геров - Бургас

Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2015/2016 година

Дата и час на публикуване: 2015-04-03 13:26:38Последна промяна: 2015-10-01 13:48:09
ID номер: 9040483 Статус: затворена

Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2015/2016 година

Индивидуален номер на процедурата: 0000334
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 24112.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 22112000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-04-20 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Документи
 • Решение за откриване на процедура чрез Публична покана

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-01 13:27:37
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-04-03 13:26:38
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-03 13:26:38
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-04-03 13:26:38
 • Протокол на комисията за класиране на участниците

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-08 14:30:28