ОУ Професор Марин Дринов - Кюстендил

Извършване на специализиран превоз на деца и ученици до 16 годишна възраст подлежащи на задължителна подготовка за учебната 2019-2020 г. на ОУ "Проф. М. Дринов" град Кюстендил

Дата и час на публикуване: 2019-10-30 10:44:06
Статус: затворена

Специализиран превоз за ученици и деца подлежащи на задължителна подготовка за учебната 2019-2020 г. извършващ се всеки учебен ден по посочени маршрути съгласно ТС.

Индивидуален номер на процедурата: 0005649
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Кюстендил
Прогнозна стойност: 76291.87 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60130000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-11 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Стефан Стефанов
  • Телефон/и за контакт: 0885196177
Документи