ОУ Христо Ботев - село Кукорево

Вътрешни правила

страница 1 от 1

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И КОНТРОЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОУ"ХРИСТО БОТЕВ"

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2015-08-17 09:49:07