ОУ Христо Ботев - село Кукорево

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9056010статус: възложена

„Извършване на специализиран превоз на ученици, подлежащи на задължително обучение в ОУ»Христо Ботев»-с.Кукорево през учебната 2016/2017 година по утвърдени

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-09-08 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-08-31 09:40:20