ОУ Христо Ботев - село Кукорево

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9044915статус: възложена

Извършване на специализиран превоз на ученици, подлежащи на задължително обучение в ОУ Христо Ботев - с.Кукорево през учебната 2015/2016 година по утвърдени маршрутни

Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-10 13:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-08-18 10:19:50