Основно училище Васил Левски - Кърнаре

Ежедневна доставка по предварителна заявка на възложителя на закуска за децата от подготвителен клас и учениците от І до ІV клас и обяд за учениците от І до VІ клас от ОУ „Васил Левски" с. Кърнаре

Дата и час на публикуване: 2015-09-04 11:24:17Последна промяна: 2015-11-25 11:30:05
ID номер: 9045600 Статус: затворена

Ежедневна доставка по предварителна заявка на възложителя на закуска за децата от подготвителен клас и учениците от І до ІV клас и обяд за учениците от І до VІ клас от ОУ „Васил Левски" с. Кърнаре в учебните дни за периода от 17.09.2015 г. до 15.06.2016 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0000428
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърнаре
Прогнозна стойност: 42008.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55524000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-15 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • Заповед за откриване на прцедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-04 11:24:17
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-09-04 11:24:17
 • Изисквания към участниците

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-04 11:24:17
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-17 13:30:29
 • Сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-09-17 15:30:29