Основно училище Васил Левски - Кърнаре

Ежедневна доставка по предварителна заявка на възложителя на закуска за децата от подготвителен клас и учениците от І до ІV клас и обяд за учениците от І до VІІ клас от ОУ „Васил Левски" с. Кърнаре в учебните дни за периода от 16.09.2014 г. до 15.06.2015 г.

Дата и час на публикуване: 2014-09-04 10:00:00Последна промяна: 2015-06-04 11:13:59
ID номер: 9033343 Статус: възложена

Ежедневна доставка по предварителна заявка на възложителя на закуска за децата от подготвителен клас и учениците от І до ІV клас и обяд за учениците от І до VІІ клас от ОУ „Васил Левски" с. Кърнаре в учебните дни за периода от 16.09.2014 г. до 15.06.2015 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0000134
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърнаре
Прогнозна стойност: 42008.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55524000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-09-11 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-09-04 10:00:00
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-09-04 10:00:00
 • Указания и документи за участие

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-09-04 10:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-09-12 13:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2014-09-15 10:00:00