Основно училище Васил Левски - Кърнаре

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9045600статус: затворена

Ежедневна доставка по предварителна заявка на възложителя на закуска за децата от подготвителен клас и учениците от І до ІV клас и обяд за учениците от І до VІ клас

Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-15 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-09-04 11:24:17
ID номер: 9033343статус: възложена

Ежедневна доставка по предварителна заявка на възложителя на закуска за децата от подготвителен клас и учениците от І до ІV клас и обяд за учениците от І до VІІ клас

Краен срок за подаване на оферта: 2014-09-11 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-09-04 10:00:00