СУ Отец Паисий - Врацa

Осигуряване на невъоражена физическа охрана и пропусквателен режим, видеонаблюдение и охрана със сигнално-охранителна техника на територията на обект СУ"Отец Паисий " град Враца и прилежащата оградена територия с адрес : град Враца,ул."Александър Стамболийски" № 10

Дата и час на публикуване: 2016-12-16 16:37:49Последна промяна: 2016-12-27 09:04:38
ID номер: 9060054 Статус: затворена

Осигуряване на невъоражена физическа охрана и пропусквателен режим, видеонаблюдение и охрана със сигнално-охранителна техника на територията на обект СУ"Отец Паисий " град Враца и прилежащата оградена територия с адрес : град Враца,ул."Александър Стамболийски" № 10

Индивидуален номер на процедурата: 0001784
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Враца
Прогнозна стойност: 36000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79000000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-27 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Красимир Илиев Данов
  • Телефон/и за контакт: 092 621045
Документи