СУ Отец Паисий - Врацa

Осигуряване на специализиран безплатен превоз в задължителна училищна възраст, съгласно чл.23, ал.3 от ЗНП, от населените места по местоживеене до СОУ Отец Паисий - Враца, и обратно до местоживеенето им за периода 15.09.2015г. - 15.06.2016г.

Дата и час на публикуване: 2015-08-04 12:40:50Последна промяна: 2016-05-14 12:43:08
Статус: възложена

Осигуряване на специализиран безплатен превоз в задължителна училищна възраст, съгласно чл.23, ал.3 от ЗНП, от населените места по местоживеене до СОУ Отец Паисий - Враца, и обратно до местоживеенето им за периода 15.09.2015г. - 15.06.2016г.

Индивидуален номер на процедурата: 0000769
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Враца
Прогнозна стойност: 49000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60100000, 60130000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-31 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-08-04 12:40:50
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-04 12:40:50
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-01 17:42:20
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-09-09 12:42:55
 • фактура за м.9 2015

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-16 08:18:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047127856
  Удостоверено време: 16.05.2016 08:18:13
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2016 05:18:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • фактура за м.10 2015

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-16 08:18:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047127857
  Удостоверено време: 16.05.2016 08:18:17
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2016 05:18:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • фактура за м.11 2015

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-16 08:18:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047127858
  Удостоверено време: 16.05.2016 08:18:19
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2016 05:18:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • фактура за м.12 2015

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-16 08:18:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047127860
  Удостоверено време: 16.05.2016 08:18:22
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2016 05:18:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • фактура за м.1 2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-16 08:20:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047127917
  Удостоверено време: 16.05.2016 08:20:09
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2016 05:20:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • фактура за м.2 2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-16 08:20:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047127920
  Удостоверено време: 16.05.2016 08:20:11
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2016 05:20:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • фактура за м.3 2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-16 08:20:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047127922
  Удостоверено време: 16.05.2016 08:20:15
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2016 05:20:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • фактура за м.4 2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-16 08:20:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047127924
  Удостоверено време: 16.05.2016 08:20:16
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2016 05:20:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори