СУ Отец Паисий - Врацa

Осигуряване на невъоръжена физическа охрана и пропусквателен режим, видео-наблюдение и охрана със сигнално-охранителна техника на територията на обект СОУ "Отец Паисий" Враца и прилежащата оградена територия с адрес Враца ул. "Ал. Стамболийски" 10

Дата и час на публикуване: 2016-03-15 07:46:11Последна промяна: 2016-03-24 11:49:22
ID номер: 9051218 Статус: възложена

Осигуряване на невъоръжена физическа охрана и пропусквателен режим, видео-наблюдение и охрана със сигнално-охранителна техника на територията на обект СОУ "Отец Паисий" Враца и прилежащата оградена територия с адрес Враца ул. "Ал. Стамболийски" 10

1. Публична покана

2. Документация за участие

3. Протокол на комисията - 23.3.2016г

4. Уведомително писмо - 23.3.2016г 

Индивидуален номер на процедурата: 0000580
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Враца
Прогнозна стойност: 36000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79000000, 79700000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-22 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Людмила Велкова
  • Телефон/и за контакт: 0879007167
Документи