СУ Отец Паисий - Врацa

Предоставяне на оферта по НП ИКТ в училище

Дата и час на публикуване: 2013-10-28 16:04:15Последна промяна: 2015-03-27 16:29:28
Статус: приключена

Предоставяне на оферта по НП ИКТ в училище

Индивидуален номер на процедурата: 0000025
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Враца
Прогнозна стойност: 26500.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30231100
Краен срок за подаване на оферта: 2013-11-15 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • Публична покана с Изх. номер: 1549 от дата 28.10.2013

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2013-10-28 16:05:10
 • Методика за оценка на офертите

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2013-10-28 16:04:01
 • Техническа спецификация за преносими компютри

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2013-10-28 16:04:01
 • Класиране на допуснатите уюастници от 25.11.2013 год.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2013-11-25 16:23:19